Tekstgrootte:

Eenmalige huurverlaging

19/04/2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? 

Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

Type huishoudens

Bruto inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Huurverlaging naar

Eén persoon

€ 23.725

€ 633,25

€ 633,25

Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021

€ 23.650

€ 633,25

€ 633,25

Twee personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021

€ 32.075

€ 633,25

€ 633,25

Drie of meer personen van wie tenminste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021

€ 32.075

€ 678,66

€ 678,66

Twee personen zonder AOW

€ 32.200

€ 633,25

€ 633,25

Drie of meer personen zonder AOW

€ 32.200

€ 678,66

€ 678,66

.

Voldoet u aan de voorwaarden?

De Belastingdienst heeft gecontroleerd hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, hebben wij te horen gekregen of u recht heeft op een huurverlaging. Huurders die hiervoor in aanmerking komen zijn inmiddels door ons geïnformeerd. Heeft u niets van ons gehoord, maar is uw inkomen na 2019 gedaald, dan komt u misschien toch in aanmerking voor een huurverlaging. Onderstaand vindt u meer informatie hierover.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?

Als u te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. Op de website van de Woonbond staat een voorbeeldbrief die u naar ons kunt sturen.

Goed om te weten

  • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.
  • Uw inkomen moet in 2020 of in de laatste zes maanden lager zijn dan de inkomensgrens die geldt voor uw huishouden. Zie hiervoor bovenstaande tabel.
  • De netto huur van de woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één en twee persoonshuishoudens) of €678,66 (drie of meer persoons huishoudens). 

Meer informatie

Een uitgebreide toelichting over de eenmalige huurverlaging vindt u op de website van de overheid