Tekstgrootte:

De Goede Woning financieel voldoende sterk

10/06/2013

Vrijdag 7 juni jl. maakte het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) bekend dat o.a. De Goede Woning in december 2012 een financieel risico liep op haar derivatenportefeuille. Dit zou betekenen dat De Goede Woning niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Hieronder leggen wij uit waar deze berichtgeving vandaan komt en waarom u zich geen zorgen hoeft te maken over onze financiële status.

Hoe staat De Goede Woning er echt voor?
Het CFV, de financiële toezichthouder op de corporatiesector, voert regelmatig zogenaamde stresstesten uit. Hierin kijkt het CFV naar de financiële situatie van corporaties met derivaten op basis van in scene gezette veranderingen in de rente.

Eind 2012 heeft het CFV ook een test uitgevoerd. Hieruit bleek, dat wanneer de rente in december 2012 met 2% zou dalen, De Goede Woning geld zou moeten bijstorten. Om dit te kunnen doen heb je voldoende financiële middelen nodig. Wij houden in ons financieringsbeleid rekening met een dergelijk scenario. In de praktijk is van genoemde rentedaling echter geen sprake geweest.

Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u terecht bij het team Communicatie, via telefoonnummer (055) 369 69 69 of per mail communicatiedgw@degoedewoning.nl