Tekstgrootte:

De Goede Woning bestaat 100 jaar

07/01/2015

Wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) bestaat in 2015 100 jaar. Gisterenmiddag was het officiële startmoment van dit bijzondere jubileum. Deze aftrap vond plaats tijdens de jaarlijkse VSW nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum dok Zuid. Na een toespraak en felicitaties van burgemeester John Berends, opende directeur-bestuurder Krista Walter de tentoonstelling ‘100 jaar De Goede Woning’ met het tonen van een karakteristiek filmpje.

In zijn toespraak noemde de burgemeester onder andere de grote betekenis van de corporaties  voor de Apeldoornse maatschappij. In het getoonde filmpje nam vervolgens Huub Ummels, één van de grootste kenners van de plaatselijke historie, de aanwezigen mee in de geschiedenis van de jarige wooncorporatie.

Tentoonstelling bezoeken
De tentoonstelling heeft een rondreizend karakter en is vanaf heden voor iedereen toegankelijk. In januari kunnen geïnteresseerden in dok Zuid een kijkje nemen. Hierna zijn er nog bezoekmogelijkheden bij onder andere Cultuurhuis CODA en het gemeentehuis van Apeldoorn.

Een bijzonder jubileum voor iedereen
Eind 2015 bestaat De Goede Woning precies 100 jaar. De wooncorporatie heeft afgelopen eeuw een waardevolle bijdrage mogen leveren aan de sociale huisvesting in Apeldoorn. Samen met huurders, (maatschappelijke) partners en medewerkers wil de organisatie het jubileum feestelijk vieren. Hierbij letten zij op dat de activiteiten meerwaarde voor de samenleving heeft. Ook wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven. De corporatie werkt verder veel samen met (maatschappelijke) partners in de stad. Een groot deel van het organisatiewerk wordt uitgevoerd door studenten van Saxion Hogeschool. De ideeën voor de feestelijke activiteiten zijn onder andere aangedragen door eigen huurders.