Tekstgrootte:

Corporaties Stedendriehoek stellen huurverhoging uit tot oktober

14/04/2020

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook onze huurders ondervinden hier de gevolgen van. Als corporatie proberen we onze huurders zo goed mogelijk te helpen in deze moeilijke periode. Het uitstellen van de huurverhoging tot 1 oktober is een van de gebaren die wij richting onze huurders willen maken.

Het uitstel geldt voor alle huurders van zowel De Goede Woning als Woonbedrijf ieder1, Ons Huis, De Woonmensen, Veluwonen, De Marken, Rentree en IJsseldal Wonen. In totaal gaat het om ruim 40.000 huishoudens in de Stedendriehoek. 

Wat doet De Goede Woning nog meer?
We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis voor veel mensen ook financiële gevolgen heeft. Kunnen zij om deze reden hun huur niet (ineens) betalen, dan vragen we hen nadrukkelijk contact met ons op te nemen en samen naar de mogelijkheden te kijken (bijvoorbeeld het afsluiten van een betalingsregeling). Sowieso vinden er geen huisuitzettingen plaats als deze het gevolg zijn van financiële problemen door deze crisis.

Meer informatie
Ook de Stentor besteedde aandacht aan het uitstel van de huurverhoging. Hier leest u het artikel.

Hier leest u meer over de jaarlijkse huuraanpassing