Tekstgrootte:

Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging 2020

Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen?

 • Het huishoudinkomen vermeld op de inkomensverklaring klopt niet
 • Het huishoudinkomen in 2019 is lager dan het inkomen in 2018
 • U of een ander lid van het huishouden is chronisch ziek, gehandicapt of blind
 • U of een ander lid van het huishouden heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
 • Uw huishouden bestaat uit 4 of meer gezinsleden

 

Het inkomen vermeld op de inkomensverklaring klopt niet. Wat kan ik doen?
Als u stelt dat het inkomen (van 2018) op de verklaring inkomensindicatie niet juist is, bijvoorbeeld omdat het aantal inkomensontvangers niet klopt of omdat het inkomen later op een ander bedrag is vastgesteld, kunt u bezwaar maken. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. Wij vragen opnieuw bij de Belastingdienst een verklaring inkomensindicatie op.

Mijn/ons huishoudinkomen is in 2019 gedaald. Wat kan ik doen?
Het kan gebeuren dat uw huishoudinkomen over 2019 lager was dan uw inkomen over 2018. Als het huishoudinkomen in 2019 gezakt is tot onder € 43.574 kunt u bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. U vraagt bij de Belastingdienst voor elk lid van uw huishouden een inkomensverklaring 2019. Dat kan vanaf 1 juni 2020 via de site van de Belastingdienst of de Belastingtelefoon (0800 - 0543). Lees hierover meer op www.belastingdienst.nl. Stuur de originele inkomensverklaringen, samen met uw bezwaar naar De Goede Woning.

Vóór 1 juli 2020 verandert onze huishoudsamenstelling, kan ik bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen het huurvoorstel als tussen het moment van onze eerste gegevensopvraag (eind maart 2020) bij de Belastingdienst en 1 juli 2020 (het officiële peilmoment) wijzigingen in het huishouden leiden tot een lager inkomen in het peiljaar. Het is hierbij belangrijk dat de wijziging in de Gemeentelijke Basisadministratie is doorgevoerd. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. Wij vragen opnieuw bij de Belastingdienst een verklaring inkomensindicatie op.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor (inwonende) chronisch zieken, blinden gehandicapten?
Nee. Bepaalde groepen gehandicapten, blinden en chronisch zieken kunnen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% (alleen de hoogste inkomensgroep).

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten die bezwaar willen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging moeten aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Bij een eenpersoonshuishouden: de huurder ontvangt ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wie hoeveel verpleging of verzorging thuis krijgt en hoe die geleverd zal worden en legt dat vast in een zorgplan.
 • Bij een meerpersoonshuishouden: de gemeente heeft aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt (voorheen mantelzorgcompliment door SVB) en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. Deze beschikking moet voor 1 mei 2015 zijn verstrekt. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Maar ook huishoudens waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden nog een geldend zorgindicatiebesluit uit 2014 heeft (van voor de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015), kunnen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel in 2020.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor AOW-gerechtigden?
Nee, wanneer u of een medebewoner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Wanneer dit op u van toepassing is en u heeft toch een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad, kunt u bezwaar aantekenen.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huishoudens van 4 of meer personen?
Nee, wanneer u toch een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, kunt u bezwaar aantekenen.

Hoe kan ik bezwaar maken?
U kunt schriftelijk bezwaar  maken. Het bezwaarschriftformulier kunt u downloaden op de site van de Huurcommissie. Leg hierbij goed uit wat uw bezwaar precies inhoudt in het toelichtingsveld. Wanneer wij vinden dat de huurverhoging wel klopt, gaan wij hierover met u in gesprek. Vindt u dan nog steeds dat uw huurverhoging ongegrond is, dan moeten wij de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. Als de Huurcommissie de huurverhoging toch redelijk vindt, moet u € 25 legeskosten betalen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Wanneer moet uiterlijk het bezwaar binnen zijn?
U heeft ruim twee maanden na ontvangst van de huurverhogingsbrief de tijd om bezwaar te maken. Dit jaar moet uw bezwaar uiterlijk 30 juni 2020 bij ons binnen zijn. Komt uw bezwaar later binnen, dan nemen wij deze niet in behandeling.

Ik heb een andere vraag/bezwaar over de huurverhoging, wat kan ik doen?
U kunt hierover meer informatie vinden op www.huurcommissie.nl of neem contact op met onze klantenservice op  telefoonnnummer (055) 369 69 69.