Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

A.V.W.O.

Apeldoornse vereniging voor woon- / werkgemeenschap van ouderen (A.V.W.O.)
Deze woongemeenschap bestaat uit 40 sociale huurwoningen en een verenigingsgebouw “de Pallieter”. Het verenigingsgebouw is gevestigd aan de Pallietergaarde 232 in de wijk “De Maten”. De woningen liggen rond het verenigingsgebouw.

A.V.W.O en De Goede Woning
De A.V.W.O en De Goede Woning hebben een samenwerkingsovereenkomst. De woningen zijn eigendom van De Goede Woning. De huurders hebben een huurovereenkomst met de Goede Woning. Verhuringen vinden plaats op voordracht van het bestuur van de vereniging.

Het doel van de vereniging
De A.V.W.O. wil het functioneren van de woon-/werkgemeenschap “De Pallieter” in stand houden met behoud van privacy en zelfstandigheid van de bewoners. Het accent van het wonen binnen de gemeenschap ligt op onderling hulpbetoon. Deelname aan de gezamenlijke activiteiten is vrijwillig.  De A.V.W.O biedt  de benodigde faciliteiten die een goed functioneren van de woon-/werkgemeenschap “De Pallieter” bevordert.

Meer informatie

Verenigingsgebouw “De Pallieter”