Tekstgrootte:

Algemene ledenvergadering van HBV De Sleutel niet op locatie. Zo kunt u alsnog uw vragen stellen.

09/08/2021

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel heeft besloten de algemene ledenvergadering 2021 wegens Corona niet fysiek te laten plaatsvinden. Net als vorig jaar publiceren zij het jaarverslag en de financiële verslagen op de website. De leden kunnen daarover per mail vragen stellen. Het bestuur beantwoordt deze en plaatst dit op de website. Daarmee geven ze zo goed als mogelijk invulling aan de statuten om elk jaar met een algemene ledenvergadering de leden in de gelegenheid te stellen het bestuur te bevragen. Ook geeft deze manier het bestuur de mogelijkheid om verantwoording af te afleggen over het gevoerde beleid. Het hele bericht leest u hier terug.