Tekstgrootte:

Aanbesteding geslaagd

05/07/2012

Wooncorporatie De Goede Woning koos samen met bewoners en stakeholders gisteren uit 10 bouwcoalities 3 samenwerkingspartners om een duurzame renovatieoplossing te onderzoeken en ontwikkelen voor 190 woningen in het Schilderskwartier (Apeldoorn).

De corporatie koos niet voor een traditionele aanbesteding. Er bestond namelijk behoefte aan een samenwerkingspartner die mee kon denken over een innovatieve, duurzame totaaloplossing. In juni plaatste De Goede Woning een advertentie waar ruim 30 coalities op hebben gereageerd.

Openbare jurering
In de ochtend startten de 10 bouwcoalities met hun presentaties. Hierna vond een informatiemarkt plaats waarbij de jury, bestaande uit bewoners, De Goede Woning en stakeholders, verdere vragen kon stellen. In de middag vond het openbare juryberaad plaats, waarna een afvaardiging van de verschillende juryteams met elkaar in gesprek gingen om tot de definitieve keus van de 3 coalities te komen. De hele dag is op video opgenomen en kon met een live streaming op de website van het Schilderskwartier worden gevolgd door niet aanwezige bewoners en andere belanghebbenden.

De 3 geselecteerde coalities gaan nu aan de slag met de uitwerking van een concept. In onderling overleg wordt bepaald wanneer het concept klaar moet zijn. Wanneer de uitgewerkte plannen de goedkeuring krijgen van wooncorporatie De Goede Woning kunnen deze worden gepresenteerd aan de bewoners. Uiteindelijk wordt daarna de keuze gemaakt voor de definitieve uitvoeringspartner.

Betaalbaar en energieambitieus
Het proces tussen De Goede Woning en de aanbieders wordt ondersteund door het energieprogramma van de Stuurgroep xperimenten Volkshuisvesting (SEV) onder de naam Slim&Snel. Het initiatief Slim&Snel heeft als doel om met een omvangrijke vraag de aanbodzijde van de markt maximaal te stimuleren om met geschikte concepten te komen voor energieambitieuze renovatie (minimaal 80% energiereductie) van ’60 en ’70-er jaren woningen. In het selectieproces spelen zaken als ‘transparantie en ‘een klik’ in de samenwerking een belangrijke rol. De bouwpartijen worden uitgedaagd om de opgave als systeem en niet als gestapelde bouwproducten te benaderen. Zo moeten voor alle bewoners betaalbare, energieambitieuze woningen ontstaan en kan de ervaring uit dit project concepten opleveren die gebruikt kunnen worden in andere projecten.

Samen met bewoners
Bij het renovatieproject werkt De Goede Woning samen met bewoners en beroepspartijen. Zij ontwikkelen gezamenlijk een plan voor de aanpak van ongeveer 190 woningen en de woonomgeving in het Schilderskwartier. Het doel hiervan is om een haalbaar duurzaam renovatieconcept voor de woningen te onderzoeken en ontwikkelen.