Tekstgrootte:

214 zonnepanelen voor Adelaarslaan

26/03/2015

Begin april rondt wooncorporatie De Goede Woning het groot onderhoud aan 38 appartementen aan de Adelaarslaan af. Naast het reguliere buiten- en binnenonderhoud was er veel aandacht voor energetische maatregelen. Extra was de aanleg van 214 zonnepanelen, gefinancierd uit de subsidiegelden van de provincie Gelderland (Gelderse Investeringsimpuls).

In 2013 startte de eerste werkzaamheden aan de buitenkant (o.a. schilderwerk en vervanging dakbedekking). Na aansluiting van de woningen op de collectieve pelletinstallatie aan het Ibisplein, voerde de corporatie vanaf 2014 diverse isolerende maatregelen uit (spouwmuur-, vloer- en dakisolatie). Met de 214 zonnepanelen rondt De Goede Woning het onderhoudsproject af. De woningen gingen gemiddeld van een E naar een energielabel B. De corporatie koos verder voor een nieuwe techniek, zodat de stroom uit de gezamenlijke zonnepanelen in gelijke mate verdeeld wordt over de individuele woningen.

Betaalbaarheid
De maatregelen leveren de bewoners naast meer wooncomfort, een financieel voordeel dat jaarlijks kan oplopen tot circa € 300 (na aftrek van de huurverhoging). Deze ontwikkeling draagt bij aan de betaalbaarheid van het wonen . Een thema waar de wooncorporatie de aankomende jaren veel aandacht aan besteedt.   

Gelderse Investeringsimpuls
De zonnepanelen op het dak van het appartementengebouw zijn gefinancierd vanuit de Gelderse Investeringsimpuls. Vijfenveertig Gelderse woningcorporaties - waaronder De Goede Woning - investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland. Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen. Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort. In het kader van deze extra subsidiegelden heeft De Goede Woning inmiddels 260 huishoudens een voordelig aanbod kunnen doen. Over de extra maatregelen vanuit de investeringsimpuls hoeven huurders geen extra huurverhoging te betalen.